Hlavní obsah

wegwerfen

Vyskytuje se v

Abfall: den Abfall wegwerfenvyhodit odpad

nepodařený: misslungene Erzeugnisse wegwerfenvyhazovat nepodařené výrobky

prošlý: abgelaufene Lebensmittel wegwerfenvyhodit prošlé potraviny

zahodit: alte Kleidung wegwerfenzahodit staré šaty

wegwerfen: sich wegwerfenan j-n zahodit se s kým