Hlavní obsah

Blick

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. auf j-n/etw. pohled, pohlédnutí na koho/coj-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledemLiebe auf den ersten Blickláska na první pohled
  2. zrak, pohledden Blick hebenpozvednout zrak
  3. auf etw. Akk výhled, vyhlídka, pohled na co z okna ap.ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

Vyskytuje se v

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

blicken: Das lässt tief blicken!To mluví za všechno!

zuschießen: j-m Blicke zuschießenvrhat pohledy na koho vražedné ap.

zweit(er,e,es): auf den zweiten Blickna druhý pohled

aushalten: j-s Blick aushaltensnést čí pohled

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

gehen: Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.

glasig: einen glasigen Blick habenmít skelný pohled

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

rückwärts: ein Blick rückwärtspohled dozadu

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

ziehen: alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy

vernichten: přen. ein vernichtender Blickzničující pohled

werfen: einen Blick in die Zeitung werfenpodívat se do novin

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

cítit: cítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren

dychtivý: dychtivé pohledygierige Blicke

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

hltat: hltat koho očimaj-n mit Blicken verschlingen

chladný: chladný pohledein kalter Blick

koketní: koketní pohledein koketter Blick

kradmý: kradmý pohledverstohlener Blick

lačný: vrhat lačné pohledy po kom/čemj-m/etw. gierige Blicke zuwerfen

letmý: letmý pohled/polibekein flüchtiger Blick/Kuss

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

mrazivý: přen. mrazivý pohledeiskalter Blick

nenávistný: vrhat na koho nenávistné pohledyj-m hasserfüllte Blicke zuwerfen

nepřítomnost: nepřítomnost pohledudie Geistlosigkeit des Blickes

nevěřící: nevěřící pohledein ungläubiger Blick

nevinný: dětský nevinný pohledein kindlich unschuldiger Blick

obrátit: obrátit zrak ke komuj-m den Blick zuwenden

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

ostřit: ostřit zrakden Blick schärfen

podezíravý: podezíravý pohledein misstrauischer Blick

pohled: provrtat pohledem kohoj-n mit Blicken durchbohren

pohoršený: pohoršený pohledempörter Blick

pokochat se: pokochat se pohledem na mořesich an dem Blick auf das Meer ergötzen

pronikavý: upřít na koho/co pronikavý pohledeinen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heften

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

spočinout: spočinout pohledem na kom/čemauf j-m/etw. mit dem Blick ruhen

strnulý: přen. mít strnulý pohledeinen starren Blick haben

těkat: těkat zrakemdie Blicke schweifen lassen

truchlivý: truchlivý pohledein jämmerlicher Blick

uhnout: přen. uhnout pohledemden Blick abwenden

úchvatný: úchvatný pohledein hinreißender Blick