Hlavní obsah

Blick

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. auf j-n/etw. pohled, pohlédnutí na koho/coj-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledemLiebe auf den ersten Blickláska na první pohled
  2. zrak, pohledden Blick hebenpozvednout zrak
  3. auf etw. Akk výhled, vyhlídka, pohled na co z okna ap.ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

Vyskytuje se v

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

zuschießen: j-m Blicke zuschießenvrhat pohledy na koho vražedné ap.

zweit(er,e,es): auf den zweiten Blickna druhý pohled

aushalten: j-s Blick aushaltensnést čí pohled

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

gehen: Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.

glasig: einen glasigen Blick habenmít skelný pohled

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

rückwärts: ein Blick rückwärtspohled dozadu

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

ziehen: alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy

vernichten: přen. ein vernichtender Blickzničující pohled

werfen: einen Blick in die Zeitung werfenpodívat se do novin

první: die Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

bezduchý: einen stumpfen Blick habenmít bezduchý pohled

bloudit: Sein Blick irrte durch den Raum.Bloudil pohledem po místnosti.

bojácný: ein ängstlicher Mensch/Blickbojácný člověk/pohled

cítit: j-s Blick auf sich spürencítit na sobě čí pohled

dychtivý: gierige Blickedychtivé pohledy

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

hltat: j-n mit Blicken verschlingenhltat koho očima

chladný: ein kalter Blickchladný pohled

koketní: ein koketter Blickkoketní pohled

kradmý: verstohlener Blickkradmý pohled

lačný: j-m/etw. gierige Blicke zuwerfenvrhat lačné pohledy po kom/čem

letmý: ein flüchtiger Blick/Kussletmý pohled/polibek

mámit: Mein Blick täuscht mich.Mámí mě zrak.

mrazivý: eiskalter Blickpřen. mrazivý pohled

nenávistný: j-m hasserfüllte Blicke zuwerfenvrhat na koho nenávistné pohledy

nepřítomnost: die Geistlosigkeit des Blickesnepřítomnost pohledu

nevěřící: ein ungläubiger Blicknevěřící pohled

nevinný: ein kindlich unschuldiger Blickdětský nevinný pohled

obrátit: j-m den Blick zuwendenobrátit zrak ke komu

ohlédnout se: Blick noch einmal zurück.Ještě jednou se ohlédni.

optimisticky: optimistisch in die Zukunft blickendívat se optimisticky do budoucnosti

ostřit: den Blick schärfenostřit zrak

podezíravý: ein misstrauischer Blickpodezíravý pohled

pohled: j-n mit Blicken durchbohrenprovrtat pohledem koho

pohoršený: empörter Blickpohoršený pohled

pokochat se: sich an dem Blick auf das Meer ergötzenpokochat se pohledem na moře

pronikavý: einen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heftenupřít na koho/co pronikavý pohled

prozíravě: umsichtig in die Zukunft blickenprozíravě hledět do budoucna

spočinout: auf j-m/etw. mit dem Blick ruhenspočinout pohledem na kom/čem

strnulý: einen starren Blick habenpřen. mít strnulý pohled

těkat: die Blicke schweifen lassentěkat zrakem

truchlivý: ein jämmerlicher Blicktruchlivý pohled

uhnout: den Blick abwendenpřen. uhnout pohledem

úchvatný: ein hinreißender Blickúchvatný pohled

Blick: j-n mit Blicken durchbohrenkoho provrtávat pohledem

upřený: stierer Blickupřený pohled

uznat: Er hat sie eines Blickes nicht gewürdigt.Neuznal ji za hodnou pohledu.

vděčně: j-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfenvděčně na koho pohlédnout

vyčítavý: vorwurfsvoller Blickvyčítavý pohled

zadívat se: den Blick aufs Bild richtenzadívat se na obraz

zahledět se: den Blick in die Ferne richtenzadívat se do dálky

zaostřit: seinen Blick schärfenzaostřit zrak

zavadit: Ihr Blick streifte ihn.přen. Zavadila o něj pohledem.

zespod: ein Blick von untenpohled zespod