Hlavní obsah

ferne

Die, podstatné jméno~

  • dálka velká vzdálenostträumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

Vyskytuje se v

Ferne: in weiter Fernev daleké budoucnosti/minulosti

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Osten: der Ferne OstenDálný východ

fern: fern der Heimatdaleko od vlasti

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

dál: in die Ferne schauenzadívat se do dáli

daleko: fern von der Heimatdaleko od domova

daleký: fernes Landdaleká země

dálka: die Zauber der Ferne kennenlernenpoznat kouzlo dálek

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

mihotat se: Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.V dálce se mihotalo červené světlo.

postava: in der Ferne eine dunkle Gestalt sehenvidět v dálce tmavou postavu

rachotit: In der Ferne rattert das Maschinengewehr.V dáli rachotí kulomet.

rozléhat se: Ferne Schritte hallten im Flur.Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

utichnout: Die Schritte verstummten in der Ferne.Kroky utichly v dálce.

vzdálený: die ferne Zukunftvzdálená budoucnost

zahledět se: den Blick in die Ferne richtenzadívat se do dálky

zblízka: von nah und fernzblízka i zdaleka