Hlavní obsah

grüßen

Vyskytuje se v

grüßen: Grüß dich!Zdravím Tě!, Buď zdráv!, Ahoj!

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

Gruß: j-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermittelnvyřídit pozdravy komu od koho

höflich: j-n höflich grüßenkoho zdvořile pozdravit

lassen: Er lässt dich vielmals grüßen.Nechá tě mockrát pozdravovat.

tippen: Er tippte grüßend an seine Mütze.Na pozdrav se dotkl čepice.

bůh: Grüß Gott!Pozdrav Pán Bůh!

s, se: mit freundlichen Grüßen, freundliche Grüßes pozdravem závěrečná formule dopisu

zdravit: es grüßt Dich/Siezdraví Tě/Vás v dopisech

mnoho: j-m viele Grüße schickenposlat mnoho pozdravů komu

pozdravovat: Grüße deinen Freund von mir.Pozdravuj ode mne svého přítele.

přetlumočit: den Eltern Grüße übermittelnpřetlumočit rodičům pozdravy

zdáli: Er grüßte schon von weitem.Už zdáli zdravil.

Gott: Grüß (dich) Gott!Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav