Hlavní obsah

grüßen

Vyskytuje se v

Gott: Grüß (dich) Gott!Pozdrav (tě) pánbůh! pozdrav

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

Gruß: j-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermittelnvyřídit pozdravy komu od koho

Gruß: mit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

höflich: j-n höflich grüßenkoho zdvořile pozdravit

lassen: Er lässt dich vielmals grüßen.Nechá tě mockrát pozdravovat.

tippen: Er tippte grüßend an seine Mütze.Na pozdrav se dotkl čepice.

bůh: Pozdrav Pán Bůh!Grüß Gott!

s, se: s pozdravem závěrečná formule dopisumit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie

mnoho: poslat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schicken

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

přetlumočit: přetlumočit rodičům pozdravyden Eltern Grüße übermitteln

zdáli: Už zdáli zdravil.Er grüßte schon von weitem.