Hlavní obsah

mnoho

Příslovce

  • vielZnamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

Číslovka

  • vieldát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise gebenposlat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schickenNemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

Vyskytuje se v

mnoho: Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

klad: přinášet komu mnoho kladůj-m viel Positives bringen

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

nachodit: nachodit mnoho kilometrůviele Kilometer zurücklegen

obléhat: Mnoho novinářů obléhalo hotel.Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.

postřílet: postřílet mnoho zvěřeviel Wild erlegen

štěstí: Mnoho štěstí!Viel Glück!

úspěch: přát komu mnoho úspěchůj-m viel Erfolg wünschen

dělat: To dělá mnoho.Das bedeutet viel.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

befahren: Sjel mnoho zemí.Er hat viele Länder befahren.

darunter: v mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarskuin vielen Ländern, darunter der Schweiz

durchwachen: Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

Familie: pocházet z rodiny s mnoha dětmiaus einer kinderreichen Familie stammen

gelten: Jeho názor pro mě mnoho znamená.Seine Meinung gilt mir viel.

tun: Udělala mnoho dobrého.Sie hat viel Gutes getan.

versagen: Musel jsem si mnoho odepřít.Ich musste mir vieles versagen.

viel: Mnoho štěstí!Viel Glück!