Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

pro: Gründe dafür und dagegendůvody pro a proti

rozumový: die Vernunftgründerozumové důvody

nevyzpytatelný: unergründliche Ursachen/Gründenevyzpytatelné příčiny/důvody

osobní: persönliche Meinung/Gründeosobní názor/důvody

pádný: einen triftigen Grund für etw. habenmít k čemu pádný důvod

porucha: auf Grund einer Pannez důvodu poruchy

přesvědčivý: einen überzeugenden Grund habenmít přesvědčivý důvod

udání: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

zdravotní: aus gesundheitlichen Gründenze zdravotních důvodů

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

humanitär: aus humanitären Gründenz humanitárních důvodů

irgendein: aus irgendeinem Grundz nějakého důvodu

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

unerklärlich: aus unerklärlichen Gründenz nevysvětlitelných důvodů

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

důvod: der Rechtsgrundprávní důvod