Hlavní obsah

Klage

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. kniž.nářek, bědování, hořekování
  2. über j-n/etw. stížnost na koho/cobei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/cokeinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti
  3. práv.gegen j-n/etw., auf j-n/etw. žaloba proti komu/čemu, na koho/cogegen j-n Klage erhebenvznést žalobu proti komueine Klage zurückziehenstáhnout žalobu

Vyskytuje se v

Leid: naříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komuj-m sein Leid klagen

klagen: podat žádost o rozvodauf Scheidung klagen

Beschwerde: stěžovat si na bolestiüber Beschwerden klagen

zurücknehmen: stáhnout žalobueine Klage zurücknehmen

žaloba: podat žalobu na kohogegen j-n die Klage erheben

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

žehrat: žehrat na svůj osudüber sein Schicksal klagen

Klage: stěžovat si komu na koho/cobei j-m über j-n/etw. Klage führen