Hlavní obsah

Protest

Vyskytuje se v

hladovka: protestní hladovkaHungerstreik aus Protest

prudký: prudké protesty proti čemuheftige Proteste gegen etw.

rozhořčený: rozhořčený protesterbitterter Protest

protest: podat protestEinspruch erheben