Hlavní obsah

příčina

Vyskytuje se v

neplodnost: různé příčiny neplodnostiunterschiedliche Ursachen der Unfruchtbarkeit

nevyzpytatelný: nevyzpytatelné příčiny/důvodyunergründliche Ursachen/Gründe

prostý: z té prosté příčinyaufgrund der schlichten Ursache

vypátrat: Vypátrala příčinu jeho smrti.Sie erforschte seine Todesursache.

Wurzel: příčina všeho zladie Wurzel allen Übels

feststellen: zjistit příčinu smrtidie Todesursache feststellen

mancherlei: rozličné příčinymancherlei Ursachen

ungeklärt: z nevyjasněné příčinyaus ungeklärter Ursache

příčina: příčina smrti/požáru/škodydie Todesursache/Feuerursache/Schadenursache