Hlavní obsah

Anlass

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. podnět, pohnutka, důvodkeinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě
  2. příležitost, událost slavnostní ap.aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho