Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

rozumový: rozumové důvodydie Vernunftgründe

nevyzpytatelný: nevyzpytatelné příčiny/důvodyunergründliche Ursachen/Gründe

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

pádný: mít k čemu pádný důvodeinen triftigen Grund für etw. haben

porucha: z důvodu poruchyauf Grund einer Panne

přesvědčivý: mít přesvědčivý důvodeinen überzeugenden Grund haben

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zdravotní: ze zdravotních důvodůaus gesundheitlichen Gründen

důvod: právní důvodder Rechtsgrund