Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

rozumový: rozumové důvodydie Vernunftgründe

nevyzpytatelný: nevyzpytatelné příčiny/důvodyunergründliche Ursachen/Gründe

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

pádný: mít k čemu pádný důvodeinen triftigen Grund für etw. haben

porucha: z důvodu poruchyauf Grund einer Panne

přesvědčivý: mít přesvědčivý důvodeinen überzeugenden Grund haben

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zdravotní: ze zdravotních důvodůaus gesundheitlichen Gründen

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

humanitär: aus humanitären Gründenz humanitárních důvodů

irgendein: aus irgendeinem Grundz nějakého důvodu

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

unerklärlich: aus unerklärlichen Gründenz nevysvětlitelných důvodů

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!