Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

rozumový: rozumové důvodydie Vernunftgründe

nevyzpytatelný: nevyzpytatelné příčiny/důvodyunergründliche Ursachen/Gründe

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

pádný: mít k čemu pádný důvodeinen triftigen Grund für etw. haben

porucha: z důvodu poruchyauf Grund einer Panne

přesvědčivý: mít přesvědčivý důvodeinen überzeugenden Grund haben

udání: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

zdravotní: ze zdravotních důvodůaus gesundheitlichen Gründen

begreiflich: uvést pochopitelné důvodybegreifliche Gründe angeben

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

abgeben: Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.

Angabe: bez udání důvodůohne Angabe von Gründen

angeben: uvést co jako důvodetw. als Grund angeben

Anlass: nevidět důvod k omluvěkeinen Anlass zur Entschuldigung sehen

humanitär: z humanitárních důvodůaus humanitären Gründen

irgendein: z nějakého důvoduaus irgendeinem Grund

mitspielen: Při tom hraje roli více důvodů.Dabei spielen mehrere Gründe mit.

unerklärlich: z nevysvětlitelných důvodůaus unerklärlichen Gründen

wegen: Z důvodu přestavby zavřeno!Wegen Umbau(s) geschlossen!

důvod: právní důvodder Rechtsgrund