Hlavní obsah

wegen

Vyskytuje se v

ankleckern: Neotravuj kvůli každé maličkosti.Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.

Betrug: zažalovat koho pro podvodj-n wegen Betruges verklagen

jener, jene, jenes: kvůli (tam)té pěkné tašcewegen jener schönen Tasche

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen

Nachrede: (za)žalovat souseda za nactiutrhánípráv. den Nachbarn wegen übler Nachreden verklagen

Vorhaltung: vytýkat bratrovi zpožděnídem Bruder wegen Verspätung Vorhaltungen machen

wegen: kvůli špatnému počasíwegen des schlechten Wetters

moc: z moci úřednívon Amts wegen

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

inventura: zavřeno kvůli inventuřewegen Inventur geschlossen

kvůli: kvůli dětemwegen der Kinder

nepohodnout se: Nepohodli se kvůli dovolené.Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.

pomluva: práv. odsoudit koho za pomluvuj-n wegen Verleumdung verurteilen

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

skrz: Přišel skrz byt.Er kam wegen der Wohnung.

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

Recht: podle právavon Rechts wegen