Hlavní obsah

kraft

Předložka; s 2. pád

  • z moci, podle panovníka ap.kraft eines Gesetzesz moci/podle zákonaetw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Vyskytuje se v

Saft: ohne Saft und Kraftbez šťávy, nemastný neslaný

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

einsetzen: Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Haus halten: mit seinen Kräften haushaltenhospodařit se svými silami

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.

ozbrojený: bewaffnete Kräfteozbrojené síly

tvůrčí: schöpferische Krafttvůrčí síla

čerpat: aus etw. neue Kraft schöpfenčerpat z čeho novou sílu

chabý: matte Kräftechabé síly

motorický: motorische Kraftmotorická síla

nabrat: die Kräfte sammelnnabrat síly

napnout: die Kräfte aufbietennapnout síly

nový: neue Kräfte schöpfennačerpat nové síly

ochabovat: Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.Její tělesné i duševní síly ochabují.

paže: Kraft in den Armen habenmít sílu v pažích

přičinění: aus eigener Kraftvlastním přičiněním

přitažlivý: die magnetische Kraft/Anziehungskraftpřitažlivá síla

roztříštit: seine Kräfte zersplitternroztříštit své síly

tříštit: seine Kräfte zersplitterntříštit své síly

ubrat: Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.Nemoc mu ubrala síly.

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vypětí: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

vzpírat se: Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.Vší silou se vzpíral rozkazu.

zkoncentrovat: alle Kräfte auf etw. konzentrierenzkoncentrovat veškeré síly na co

zmobilizovat: alle seine Kräfte mobilmachenzmobilizovat všechny své síly

být: (mit den Kräften) am Ende seinbýt u konce (se silami)

síla: bei Kräften seinbýt při síle

kommen: (wieder) zu Kräften kommenznovu nabít síly