Hlavní obsah

einsetzen

Sloveso

  1. vsadit okno ap., zasadit rostliny ap., nasadit ryby ap.einen Flicken in die Hose einsetzenvsadit záplatu do kalhotIn dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.
  2. dopr.zařadit posilové spoje ap.
  3. j-n zu etw., als etw. Akk ustanovit koho čím dědicem, nástupcem ap., ustavit výbor ap.Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.
  4. nasadit stroje, odborníky ap.Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.
  5. vsadit život ap., riskovat čest ap.
  6. sich einsetzen für j-n/etw. zasadit se o koho/co, zastat se koho/čehoAls wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

Vyskytuje se v

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě

dosadit: die Zahlen in die Formel einsetzendosadit do vzorce čísla

nasadit: sein Leben für etw. einsetzennasadit život pro co

postavit se: sich für den Vorschlag einsetzenpostavit se za návrh

einsetzen: sich einsetzenfür j-n/etw. zasadit se o koho/co, zastat se koho/čeho