Hlavní obsah

umsetzen

Vyskytuje se v

Tat: etw. in die Tat umsetzenuskutečnit, proměnit v čin co

praxe: etw. in die Praxis umsetzenzavést co do praxe

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice