Hlavní obsah

übersetzen

Slovesoh./i.

  1. převézt na druhý břehDer Fährmann hat uns ans andere Ufer übergesetzt.Převozník nás převezl na druhý břeh.
  2. přeplavit seDie Truppen setzten ans Festland über.Jednotky se přeplavily na pevninu.

Sloveso

  1. přeložit/překládateinen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volněbei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny
  2. přetvořit, předělat

Vyskytuje se v

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

čeština: přeložit co do češtinyetw. ins Tschechische übersetzen

němčina: překládat co do němčinyetw. ins Deutsche übersetzen

otrocky: otrocky překládat coetw. sklavisch übersetzen

z, ze: přeložit co z ruštiny do němčinyetw. aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen