Hlavní obsah

durchsetzen

Sloveso

  1. prosadit požadavek ap.Er hat seinen Plan durchgesetzt.Prosadil svůj plán.
  2. sich durchsetzen prosadit se v práci, ve škole ap.

Vyskytuje se v

Interesse: j-s Interessen durchsetzenprosazovat čí zájmy

Wille: seinen Willen durchsetzenprosadit svou vůli

spravedlnost: prosazovat spravedlnostdie Gerechtigkeit durchsetzen

uchytit se: uchytit se jako právníksich als Jurist durchsetzen