Hlavní obsah

ansetzen

Sloveso

  1. přiložit pravítko k výkresu ap.die Flöte ansetzenpřiložit flétnu k ústům
  2. an etw. Dat/Akk připevnit, nasadit na co rukávy na šaty ap.ein Verlängerungsstück an ein/einem Rohr ansetzenpřipevnit na trubku nástavec
  3. nasadit ke spurtu ap., připravit se ke skoku, k proslovu ap.
  4. mit etw. začít, navázat (s) čím
  5. etw. Akk nasadit na co, co na květ ap.Das Rohr setzt Rost an.Trubka se pokrývá rzí.
  6. sich ansetzen usazovat se vápno ap., tvořit se, vznikat měděnka ap.
  7. stanovit termín ap.
  8. odhadnout, předběžně vypočítat sumu, dobu trvání ap.

Vyskytuje se v

Rotstift: den Rotstift ansetzenzavést úsporná opatření

květ: nasazovat na květdie Blüte ansetzen