Hlavní obsah

stanovit

Vyskytuje se v

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

mez: práv. stanovit mezedie Grenzen festlegen

odhad: stanovit co odhademetw. durch die Schätzung festlegen

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

předběžně: předběžně stanovit coetw. vorläufig festlegen