Hlavní obsah

stanovený

Vyskytuje se v

obhájce: úředně stanovený obhájceder Pflichtverteidiger

doba: ve stanovenou dobuzur festgesetzten Zeit

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

lhůta: před stanovenou lhůtouvor der festgesetzten Frist

mez: práv. stanovit mezedie Grenzen festlegen

odhad: stanovit co odhademetw. durch die Schätzung festlegen

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

předběžně: předběžně stanovit coetw. vorläufig festlegen

specificky: specificky stanovené podmínkyspezifisch bestimmte Bedingungen

stanovit: stanovit dlouhodobý pláneinen langfristigen Plan feststellen

anberaumen: stanovit termíneinen Termin anberaumen

stellen: stanovit diagnózueine Diagnose stellen

verbindlich: stanovit závazná pravidlaverbindliche Regeln aufstellen

Ziel: stanovit si dlouhodobé cílesich langfristige Ziele setzen

Diagnose: stanovit diagnózueine Diagnose stellen

erneut: stanovit další požadavkyerneute Forderungen stellen

feststellen: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

Prognose: stanovit prognózueine Prognose stellen

Regel: stanovit předpiseine Regel aufstellen

Termin: stanovit/dodržet termíneinen Termin festsetzen/einhalten

testamentarisch: co stanovit v závětietw. testamentarisch festlegen

unterscheiden: Můžeme stanovit pět skupin.Man kann fünf Gruppen unterscheiden.

unwiderruflich: být definitivně stanovenounwiderruflich feststehen

Verlauf: stanovit průběh hraniceden Verlauf einer Grenze festlegen

vertraglich: smluvně stanovit coetw. vertraglich festlegen