Hlavní obsah

Ziel

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. konec, cíl cesty ap.mit unbekanntem Ziel abreisenodjet s neznámým cílemam Ziel ankommendorazit do cíle
  2. sport.cíl závodu ap.ins Ziel kommendojít do cíle
  3. terč, cíl střelby ap.am Ziel vorbeischießenpřestřelit cíl
  4. záměr, cíl, účel snažení ap.etw. zum Ziel habenmít co za cílsich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. (weit) über das Ziel (hinaus)schießen hovor.přestřelit, přepísknout co přehnat
  2. mit Maß und Ziel s mírou přiměřeně

Vyskytuje se v

gelangen: dorazit do cíleans/zum Ziel gelangen

heil: ve zdraví dorazit do cíleheil am Ziel ankommen

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

ersehnen: dosáhnout vytouženého cíledas ersehnte Ziel erreichen

kommen: dorazit do cíleans Ziel kommen

kurz: vzdát co kousek před cílemetw. kurz vor dem Ziel aufgeben

Schuss: Střela zasáhla cíl.Der Schuss traf sein Ziel.

míra: všeho s míroualles mit Maß (und Ziel)

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

dosažitelný: dosažitelný cílein erreichbares Ziel

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

minout: minout cíldas Ziel verfehlen

pohyblivý: střelba na pohyblivý cíldas Schießen auf ein bewegliches Ziel

přiběhnout: přiběhnout do cíleaufs Ziel zulaufen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

spět: spět k cílidem Ziel zustreben

spurtovat: spurtovat do cíleins Ziel spurten

ujasnit si: ujasnit si své cílesich über seine Ziele klar werden

vytknout: vytknout si cílsich ein Ziel setzen

vytoužený: vytoužený cílein ersehntes Ziel

vytyčit: vytyčit si cílsich ein Ziel setzen

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

závodník: Do cíle dojeli všichni závodníci.Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.

nahoru: mířit nahorunach oben/aufwärts zielen

vést: Nevede to k žádnému cíli.Es führt zu keinem Ziel.

Ziel: přestřelit, přepísknout co přehnat(weit) über das Ziel (hinaus)schießen