Hlavní obsah

abbauen

Sloveso

  1. (z)bourat, demontovat, rozebrat stánek ap.Zelte abbauenbourat stany
  2. snížit, zmenšit, omezit platy ap.Das Defizit wurde abgebaut.Deficit byl snížen.
  3. odstraňovat, odbourávatHemmungen/Vorurteile abbauenodstraňovat zábrany/předsudky
  4. etw. Akk snižovat stav(y) čeho zaměstnanců ap.
  5. horn.dobývat, těžit uhlí ap.
  6. chem., biol.rozkládat, odbourávat škodlivé látky ap.
  7. ochabovat, upadat, odpadat únavou ap.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Vyskytuje se v

odbourat: Snažili se odbourat předsudky.Sie bemühten sich, Vorurteile abzubauen.

stan: postavit/složit stanein Zelt aufschlagen/abbauen

vytěžit: Kolik rudy je vytěženo za den?Wie viel Erz wird pro Tag abgebaut?