Hlavní obsah

gewinnen

Slovesogewann, h. gewonnen

  1. vyhrát zápas ap.die Wahlen gewinnenvyhrát volby
  2. získat čas ap.j-s Liebe gewinnenzískat čí lásku
  3. durch etw. získat čím novým účesem ap.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.
  4. an etw. Dat získat na čem, co, nabrat co rychlost ap.
  5. těžit, dobývat železnou rudu ap.
  6. získávat víno z hroznů ap.

Vyskytuje se v

gewinnen: die Oberhand gewinnenzískat převahu, prosadit se

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

wagen: Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!Odvážnému štěstí přeje!

Zeit: Zeit gewinnenzískat čas

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

Zutrauen: Zutrauen gewinnenzískat důvěru

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

Bronze: Bronze gewinnenvyhrát bronz

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

Rennen: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

předstih: einen Vorsprung in etw. gewinnenzískat předstih v čem

výhra: den Gewinn einstreichenexpr. shrábnout výhru

bezpracný: leichter Gewinnbezpracný zisk

čas: Zeit gewinnenzískat čas

časovka: das Zeitfahren gewinnenvyhrát časovku

díky: Er gewann dank dessen, dass...Zvítězil díky tomu, že...

disciplína: in drei Sportarten gewinnenzvítězit ve třech disciplínách

koncovka: das Endspiel gewinnenvyhrát v koncovce

loterie: im Lotto gewinnenvyhrát v loterii

mnohý: Er gewann viele Gegner.Získal mnohého odpůrce.

moře: einen Haufen Geld gewinnenzískat moře peněz

nabrat: Das Flugzeug hat an Höhe gewonnen.Letadlo nabralo výšku.

načerpat: die Kenntnisse gewinnennačerpat znalosti

náklonnost: j-s Zuneigung gewinnenzískat čí náklonnost

náskok: einen Vorsprung vor j-m haben/gewinnenmít/získat náskok před kým

podílet se: am Gewinn partizipierenpodílet se na zisku

přát: Den Gewinn gönne ich dir.Tu výhru ti přeju.

pře: den Rechtsstreit gewinnenvyhrát při

přízeň: j-s Gunst gewinnenzískat čí přízeň

puk: eine Scheibe gewinnen/verlierenzískat/ztratit puk

rozležet se: Er hat darüber Klarheit gewonnen.Rozleželo se mu to.

rozmnožit: seine Gewinne vermehrenrozmnožit své finanční zisky

shrábnout: den Gewinn einstreichenshrábnout výhru

soud: einen Prozess gewinnenvyhrát soud

surovina: Rohstoffe gewinnentěžit suroviny

vnučka: die Enkelin lieb gewinnenoblíbit si vnučku

vyhrát: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

zápas: das Ligaspiel gewinnenvyhrát ligový zápas

zisk: Gewinn einbringenpřinášet zisk

získat: j-s Zustimmung gewinnenzískat čí souhlas

lehce: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.