Hlavní obsah

pře

Vyskytuje se v

auslassen: vynechat při psaní slovoein Wort beim Schreiben auslassen

erst(er,e,es): při první příležitostibei der ersten Gelegenheit

abwechseln: Střídám se vždycky při umývání s ní.Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.

Andauer: při delším trvání deště...bei längerer Andauer des Regens...

Anflug: při přistávání ve Vídniim/beim Anflug auf Wien

Anlass: při příležitosti čehoaus Anlass etw. Gen

Berührung: Při každém doteku cítí bolest.Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.

beschädigen: Při srážce se jeho auto značně poškodilo.Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.

Bewusstsein: být/nebýt při vědomíbei/ohne Bewusstsein sein

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.

durchstoßen: Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.

Einschlag: při nárazu vagonubeim Einschlag eines Waggons

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

entsetzen: Při tom pohledu jsem se vyděsila.Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.

ertappen: přistihnout koho při lžij-n beim Lügen ertappen

Feuer: Zahynul při požáru.Er ist im Feuer umgekommen.

Gelegenheit: při další příležitostibei nächster Gelegenheit

gruseln: Při tomto pohledu se třese hrůzou.Es gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick.

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

handeln: Zkouší při nakupování vždy smlouvat.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.

helfen: Vitamin C pomáhá při nachlazení.Vitamin C hilft bei Erkältung.

hindern: Moc světla mě ruší při spaní.Viel Licht hindert mich beim Schlafen.

letzt(er,e,es): při naší poslední návštěvěbei unserem letzten Besuch

mitspielen: Při tom hraje roli více důvodů.Dabei spielen mehrere Gründe mit.

reiten: Při takovém počasí se dobře jezdí.Bei diesem Wetter reitet es sich gut.

schlenkern: při chůzi houpat taškou sem a tameine Tasche beim Gehen hin und her schlenkern

schrammen: poškrábat auto při parkovánídas Auto beim Parken schrammen

stehen: stát při kolegovizum Kollegen stehen

stocken: Zadrhla se při čtení.Sie stockte beim Lesen.

übermalen: Při vybarvování párkrát přetáhl.Er hat beim Ausmalen ein paarmal übergemalt.

übernehmen: přetěžovat se při sportusich beim Sport übernehmen

übersetzen: překládat při rozhovoru z angličtiny do němčinybei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzen

überspringen: Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.

verlieren: Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.

versehen: zmýlit se při vyplňování formulářesich beim Ausfüllen eines Formulars versehen

vorhalten: držet si při zívání ruku před ústysich beim Gähnen die Hand vorhalten