Hlavní obsah

dazu

Příslovce

  1. k tomu, při tom k této věci, k tomuto stavu, průběhu ap.Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.
  2. kromě toho, (ještě) k tomu, a ještě (navíc)Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.
  3. na to, k tomu, o tom, v tom ohledně této věci, záležitosti ap.Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

Vyskytuje se v

Pferd: koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal cokeine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun

zwei: K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.Dazu gehören (immer noch) zwei.

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

imstande: Toho nejsem schopný.Dazu bin ich nicht imstande.

kommen: Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.

meinen: Co si o tom myslíte?Was meinen Sie dazu?

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.

dazu: Zpívala a on ji při tom doprovázel.Sie sang, und er begleitete sie dazu.