Hlavní obsah

dazu

Příslovce

  1. k tomu, při tom k této věci, k tomuto stavu, průběhu ap.Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.
  2. kromě toho, (ještě) k tomu, a ještě (navíc)Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.
  3. na to, k tomu, o tom, v tom ohledně této věci, záležitosti ap.Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

Vyskytuje se v

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

imstande: Dazu bin ich nicht imstande.Toho nejsem schopný.

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

kommen: Bist du dazu gekommen?Dostal ses k tomu? měl jsi na to čas?

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.