Hlavní obsah

davon

Příslovce

  1. odtud, od čehonicht weit davonnedaleko odtud
  2. (z) toho, o tom ohledně této věci, záležitosti ap.Davon wird man dick.Z toho se tloustne.Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

Vyskytuje se v

Rede: Davon kann nicht die/keine Rede sein!O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

celý: Vyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

odklidit se: Rychle se odklidil.Er machte sich schnell davon.

pendrek: O tom víš pendrek.Du verstehst einen Dreck davon.

přerazit se: Běží, div se nepřerazí.Er läuft über Hals und Kopf davon.

rozbolet (se): Rozbolela mě z toho hlava.Ich bekam Kopfschmerzen davon.

rozmlouvat: Nepokoušej se mi to rozmlouvat!Versuche nicht, mich davon abzuraten!

sypat: Syp odtud!Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

tušení: Nemá o tom ani tušení.Er hat davon nicht die geringste Ahnung.

vyléčit: Z toho jsem navždy vyléčen.Davon bin ich für immer kuriert.

z, ze: Co z toho máš?Was hast du davon?

zdání: Nemá o tom ani zdání.Sie hat keine Ahnung davon.

zjevit se: Já se z toho zjevím.Ich werde davon noch wahnsinnig.

zpráva: Dám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.

hasit: Nehas, co tě nepálí!Lass die Finger davon!

houba: Houby tomu rozumíš!Du verstehst nicht die Bohne davon!

koza: Rozumí tomu jako koza petrželi.Er versteht davon so viel wie der Hahn vom Eierlegen.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

mít: Co z toho máš?Was hast du davon?

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!