Hlavní obsah

davon

Příslovce

  1. odtud, od čehonicht weit davonnedaleko odtud
  2. (z) toho, o tom ohledně této věci, záležitosti ap.Davon wird man dick.Z toho se tloustne.Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

Vyskytuje se v

Rede: Davon kann nicht die/keine Rede sein!O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

celý: Er kam mit heiler Haut davon.Vyvázl celý.

cože: Wie, du weißt nichts davon?Cože, ty o tom nevíš?

doslechnout se: Hast du davon gehört?Doslechl ses o tom?

chtít: Er will davon nichts hören.Nechce o tom ani slyšet.

odklidit se: Er machte sich schnell davon.Rychle se odklidil.

pendrek: Du verstehst einen Dreck davon.O tom víš pendrek.

přerazit se: Er läuft über Hals und Kopf davon.Běží, div se nepřerazí.

rozbolet (se): Ich bekam Kopfschmerzen davon.Rozbolela mě z toho hlava.

rozmlouvat: Versuche nicht, mich davon abzuraten!Nepokoušej se mi to rozmlouvat!

sypat: Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!Syp odtud!

třeba: Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.

tušení: Er hat davon nicht die geringste Ahnung.Nemá o tom ani tušení.

vyléčit: Davon bin ich für immer kuriert.Z toho jsem navždy vyléčen.

z, ze: Was hast du davon?Co z toho máš?

zdání: Sie hat keine Ahnung davon.Nemá o tom ani zdání.

zjevit se: Ich werde davon noch wahnsinnig.Já se z toho zjevím.

zpráva: Ich benachrichtige Sie davon/darüber.Dám vám o tom zprávu.

hasit: Lass die Finger davon!Nehas, co tě nepálí!

houba: Du verstehst nicht die Bohne davon!Houby tomu rozumíš!

koza: Er versteht davon so viel wie der Hahn vom Eierlegen.Rozumí tomu jako koza petrželi.

kvítí: Davon gibt es noch mehr auf der Welt.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

mít: Was hast du davon?Co z toho máš?

slyšet: Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!Nechci o tom ani slyšet.

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!