Hlavní obsah

davon

Příslovce

  1. odtud, od čehonicht weit davonnedaleko odtud
  2. (z) toho, o tom ohledně této věci, záležitosti ap.Davon wird man dick.Z toho se tloustne.Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

Vyskytuje se v

Rede: Davon kann nicht die/keine Rede sein!O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!