Hlavní obsah

darüber

Příslovce

  1. nad tím, nad čím nad tímto předmětem, místem ap.Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.
  2. nad to, nad co nad tento předmět, toto místo ap.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.
  3. mezitím, zatímSie ist darüber gestorben.Mezitím zemřela.
  4. darüber hinaus kromě toho, mimo to, navíc

Vyskytuje se v

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.

denken: Wie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

reden: Reden wir nicht mehr darüber!Už o tom nemluvme!

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sprechen: Darüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

podráždit: Velmi ji to podráždilo.Sie hat sich darüber sehr erregt.

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

rozležet se: Rozleželo se mu to.Er hat darüber Klarheit gewonnen.

rozmyslet si: Pořádně si to rozmysli!Denk gut darüber nach!

spekulovat: Moc o tom nespekuluj.Spekuliere darüber nicht zu viel.

spor: O tom není sporu.Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.

uvažovat: Budu o tom uvažovat.Ich werde darüber nachdenken.

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

zoufalý: Jsem z toho zoufalý.Ich bin darüber verzweifelt.

zpráva: Dám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

nalámat: Co jsem si s tím hlavy nalámal!Was habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen!