Hlavní obsah

darüber

Příslovce

  1. nad tím, nad čím nad tímto předmětem, místem ap.Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.
  2. nad to, nad co nad tento předmět, toto místo ap.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.
  3. mezitím, zatímSie ist darüber gestorben.Mezitím zemřela.
  4. darüber hinaus kromě toho, mimo to, navíc

Vyskytuje se v

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.

denken: Wie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

reden: Reden wir nicht mehr darüber!Už o tom nemluvme!

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sprechen: Darüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

darüber: darüber hinauskromě toho, mimo to, navíc