Hlavní obsah

gegenüber

Předložka; s 3. pád

  1. (na)proti komu/čemuIhr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.
  2. oproti, vzhledem ke komu/čemu, ve srovnání s kým/čímSie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

Vyskytuje se v

gegenüber: direkt gegenüberpřímo naproti

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

loajalita, loajálnost: die Loyalität gegenüber dem neuen Regimeloajalita novému režimu

loajální: gegenüber seinen Kollegen loyal seinbýt loajální vůči kolegům

naproti: Er wohnt mir gegenüber.Bydlí naproti.

odpovědný: den Vorgesetzten gegenüber verantwortlich seinbýt odpovědný nadřízeným

proti: Sie standen sich gegenüber.Stáli proti sobě.

uctivost: die Ehrerbietigkeit der Kinder gegenüber den Elternuctivost dětí vůči rodičům

upřímný: Er ist mir gegenüber ehrlich.Je ke mně upřímný.

vysazený: Er ist dir gegenüber voreingenommen.Je na tebe vysazený.