Hlavní obsah

gegenüber

Předložka; s 3. pád

  1. (na)proti komu/čemuIhr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.
  2. oproti, vzhledem ke komu/čemu, ve srovnání s kým/čímSie ist dir gegenüber im Vorteil.Ona je oproti tobě ve výhodě.

Vyskytuje se v

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

loajalita, loajálnost: loajalita novému režimudie Loyalität gegenüber dem neuen Regime

loajální: být loajální vůči kolegůmgegenüber seinen Kollegen loyal sein

naproti: Bydlí naproti.Er wohnt mir gegenüber.

naproti: Usedl naproti.Er setzte sich gegenüber.

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

naproti: zaparkovat naproti divadlugegenüber dem Theater parken

odpovědný: být odpovědný nadřízenýmden Vorgesetzten gegenüber verantwortlich sein

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

proti: dům proti nádražídas Haus gegenüber dem Bahnhof

uctivost: uctivost dětí vůči rodičůmdie Ehrerbietigkeit der Kinder gegenüber den Eltern

upřímný: Je ke mně upřímný.Er ist mir gegenüber ehrlich.

vysazený: Je na tebe vysazený.Er ist dir gegenüber voreingenommen.