Hlavní obsah

v, ve

Předložka

  1. (ve vymezeném prostoru) inkoupat se v mořiim Meer badenchodit v uniforměUniform tragenbrodit se ve sněhudurch den Schnee waten
  2. (kdy) in, an, umv ziměim Winterv poledneam Mittagve dvacet hodinum zwanzig Uhrve dne v nocitags und nachts
  3. (v oblasti, odvětví ap.) in
  4. (o způsobu) inplatit v eurechin Euro zahlenstát v pozorustillstehen, strammstehen
  5. (co se týče) inv případě, žefalls
  6. (být, mít ap.) inTo jsem neměl v úmyslu.Das war nicht meine Absicht.být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung seinbýt v podnájmuzur Miete wohnen
  7. (uvedení v činnost) invzít co v úvahuetw. in Erwägung ziehen
  8. (víra, naděje ap.) auf, an
  9. (změna, výsledek) in, zu
  10. (účel) in, zu

Slovní spojení

dvojjazyčnost dvojkolejka dvojkolejný dvojlist dvojlistový, dvojlistý dvojmocný dvojplošník dvojruční dvojstěžník dvojznačný dvoudomý dvoudveřový dvougenerační dvouhodina dvouhra dvouhrbý dvoukolka dvoukomorový dvoukřídlý dvouletka dvoumotorový dvounožec dvoupokojový dvouproudový dvoupólový dvouroční dvousečný dvoustopý dvoustrana dvoustrannost dvoustranný dvouválcový dvouválec dvoučtvrteční oboupohlavnost oboupohlavní obouruční oboustranný