Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) ganz, komplettcelá rodinadie ganze Familiepodepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreibenpo celý denden ganzen TagTrvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.
  2. (v celku, neporušený) ganz, heilVyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) ganz, völligbýt celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

Vyskytuje se v

kmín: celý/drcený/mletý kmínganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmel

pepř: potrav. celý/mletý pepřganzer/gemahlener Pfeffer

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

svět: po celém světěin aller Welt

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

boží: celý boží denden lieben langen Tag

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

došlápnout: došlápnout na celé chodidlomit der ganzen Fußsohle auftreten

dřevěný: být celý dřevěnýganz hölzern sein

fraška: To celé byla fraška!Das Ganze war eine Farce!

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

léto: po celá létajahrelang

náklad: Celý náklad byl rozebrán.Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

otec: být celý otecganz der Vater sein

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

po: po celý denden ganzen Tag lang

poblinkat se: Celý se poblinkal.Er hat sich ganz bespeit.

pobočka: Naše firma má pobočky v celé zemi.Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

prohledat: Policisté prohledali celý byt.Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.

prokřehlý: Jsem celá prokřehlá.Ich bin ganz durchgefroren.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

prospat: prospat celé odpoledneden ganzen Nachmittag verschlafen

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

rozházet: rozházet celé jměníein ganzes Vermögen verprassen

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

skoupit: skoupit pozemky v celém krajidie Grundstücke im ganzen Land aufkaufen

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

škrtit se: Celý den se škrtil v kravatě.Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

zahanbit: zahanbit žáka před celou třídoueinen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellen

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.

známý: známý po celém světěweltbekannt, weltberühmt

znechutit: Průvodce nám znechutil celou dovolenou.Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.

život: po celý životlebenslang

nemocný: být z čeho celý nemocnývor etw. ganz krank sein

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

Körper: třást se po celém těleam ganzen Körper zittern

Stange: celá skořiceeine Stange Zimt

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

Welt: celý svět všichnialle Welt

Zeit: celou věčnosteine ganze Zeit

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

beherrschen: vládnout celé zemidas ganze Land beherrschen

durchlaufen: Proběhla jsem celé město.Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

durchschlafen: Dítě prospalo celou noc.Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.

Ewigkeit: Trvalo to celou věčnost.Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

ganztägig: mít otevřeno (po) celý denganztägig geöffnet sein

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

hindurch: po celou nocdie ganze Nacht hindurch

Leib: třást se po celém těleam ganzen Leib zittern

Pfeffer: mletý/celý pepřgemahlener/ganzer Pfeffer

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

Reihe: celá řada typických příznakůeine ganze Reihe typischer Merkmale

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter

Ton: půltón/celý tónein halber/ganzer Ton

tun: Celou dobu předstíral zájem.Er hat die ganze Zeit interessiert getan.

übersehen: přehlédnout z jednoho místa celé okolídie ganze Umgebung von einer Stelle übersehen

Uhr: po celý den, nonstophovor. rund um die Uhr

unterschreiben: podepsat se celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

verbringen: strávit celý den uklízenímden ganzen Tag mit Aufräumen verbringen

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein