Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (naplněný, vyplněný) voll, Voll-, gefülltzpola plnýhalbvollmít plný žaludekeinen vollen Magen habendopr. plná čáradurchgezogene Linie
  2. (úplný, naprostý) voll, Voll-práv. plná mocdie Vollmacht
  3. (postava ap.) voll, füllig, massivplná postavavolle Figur

Vyskytuje se v

moc: plná mocdie Vollmacht

penze: plná penzedie Vollpension

rychlost: v plné rychlostiin voller Fahrt

tempo: plným tempemmit vollem Tempo

dolík: vozovka plná dolíkůdie Fahrbahn voll von Vertiefungen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

komfort: hotel s plným komfortemdas Hotel mit allem Komfort

nabrat: nabrat plnou nádrž benzínuvolltanken

naděje: být plný nadějevoller Zuversicht sein

nádhera: objevit se v plné nádheřein voller Herrlichkeit/Pracht erscheinen

oheň: být plný ohněvoll Feuer sein

právem: stěžovat si na koho/co plným právemsich über j-n/etw. mit vollem Recht beschweren

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch

kalhoty: mít plné kalhotydie Hosen voll haben

obrátka: jet na plné obrátkyauf vollen Touren laufen

plyn: jet na plný plynvolles Rohr fahren, mit Vollgas fahren

práce: mít plné ruce práce s čímmit etw. alle Hände voll zu tun haben

ruka: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

Höhe: v plné výši zaplatit ap.in voller Höhe

Blüte: v plném květuin voller Blüte

drei viertel: Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.Die Flasche ist drei viertel voll/leer.

Eimer: vědro plné mlékaein Eimer voll Milch

einladen: Dopravci nakládali plné bedny na náklaďák.Die Spediteure luden die vollen Kisten in den LKW ein.

erfüllen: být plný zážitků z cestvon Reiseeindrücken erfüllt sein

Fahrt: jet plnou rychlostíin voller Fahrt sein

Koffer: kufr plný penězein Koffer voll Geld

sandig: mít boty plné pískusandige Schuhe haben

sein: být plný očekávánívoller Erwartung sein

Spannung: film plný napětíein Film voller Spannung

stehen: být v plném květu, kvéstin Blüte stehen

umwerfen: převrhnout skleničku plnou vínaein volles Glas Wein umwerfen

uneingeschränkt: mít čí plnou důvěruj-s uneingeschränktes Vertrauen besitzen

voll: Jsem plný/sytý.Ich bin voll.

voller: koš plný jablekein Korb voller Äpfel

Wucht: plnou siloumit voller Wucht

Zuversicht: být plný nadějevoll(er) Zuversicht sein

laden: Je plný energie.Er ist mit Energie geladen.

plný: mít plný žaludekeinen vollen Magen haben