Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) die Hoffnung(do budoucnosti) die Zuversichtnaděje na zlepšení/uzdraveníHoffnung auf Verbesserung/Gesundungbýt plný nadějevoller Zuversicht sein
  2. (slibná osoba, věc) die Hoffnungjediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung

Vyskytuje se v

klamný: trügerische Hoffnungenklamné naděje

mlhavý: nur eine vage Hoffnung auf etw. habenmít jen mlhavou naději na co

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

nepříliš: nicht zu große Hoffnungennepříliš velké naděje

ožít: Ihre Hoffnung wurde wieder lebendig.Její naděje znovu ožila.

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

geben: j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději

trügerisch: sich trügerischen Hoffnungen hingebenoddávat se klamným nadějím

zerschlagen: j-s Hoffnungen zerschlagenzmařit naděje koho

Zuversicht: voll(er) Zuversicht seinbýt plný naděje

eitel: sich keine eitlen Hoffnungen machennedělat si marné naděje

naděje: die einzige/letzte Hoffnungjediná/poslední naděje