Hlavní obsah

Eimer

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. vědro, kbelíkein Eimer voll Milchvědro plné mléka
  2. hovor. hanl.kocábka stará loď, kraksna staré auto

Vyskytuje se v

herunterlassen: spouštět kbelík na laněeinen Eimer am Seil herunterlassen

abgießen: Vylij vodu (z kýblu)!Gieß Wasser (aus dem Eimer) ab!

napumpovaný: voda napumpovaná do vědrain den Eimer eingepumptes Wasser

odlít: Odlij z kbelíku trochu vody.Schütte ein bisschen Wasser aus dem Eimer ab.

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

Eimer: vědro plné mlékaein Eimer voll Milch