Hlavní obsah

abgießen

Slovesoo, o

  1. vylítGieß Wasser (aus dem Eimer) ab!Vylij vodu (z kýblu)!den Eimer abgießenvylít kýbl
  2. odlévat sochu z kovu ap.

Vyskytuje se v

cedit: cedit nudledie Nudeln abgießen

scedit: scedit vodu z bramborWasser von den Kartoffeln abgießen

slít: slít vodu z brambordas Wasser von den Kartoffeln abgießen

slít: slít bramborydie Kartoffeln abgießen

ulít: ulít mléko do hrníčkudie Milch in eine Tasse abgießen