Hlavní obsah

Energie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. energie síla člověka
  2. fyz.energie atomová, magnetická ap.

Vyskytuje se v

strotzen: vor Energie strotzenpřekypovat energií

Umgang: ein sparsamer Umgang mit Energiešetrné zacházení s energií

Verbrauch: den Verbrauch an/von Energie reduzierenredukovat spotřebu energie

laden: Er ist mit Energie geladen.Je plný energie.

energie: spotřeba energieder Energieverbrauch

energie: jaderná/atomová energiedie Kernkraft/Atomkraft

jaderný: jaderná energiedie Kernenergie

kvantum: kvantum energiedas Energiequantum

reziduální: reziduální energiedie Residualenergie

energie: vynaložit hodně energieviel Energie aufwenden

nabitý: přen. být nabitý energiímit Energie geladen sein, voller Energie stecken

nevyčerpatelný: nevyčerpatelná energieunversiegbare Energie

odčerpat: odčerpat přebytečnou energiiüberflüssige Energie abziehen

vybíjet: vybíjet energii sportemEnergie beim Sport entladen

využitelný: využitelný zdroj energieeine nutzbare Energiequelle

energie: člověk plný energieein energiegeladener Mensch