Hlavní obsah

kraft

Předložka; s 2. pád

  • z moci, podle panovníka ap.kraft eines Gesetzesz moci/podle zákonaetw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Vyskytuje se v

kommen: (wieder) zu Kräften kommenznovu nabít síly

Saft: ohne Saft und Kraftbez šťávy, nemastný neslaný

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

einsetzen: Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Haus halten: mit seinen Kräften haushaltenhospodařit se svými silami

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.

ozbrojený: ozbrojené sílybewaffnete Kräfte

tvůrčí: tvůrčí sílaschöpferische Kraft

čerpat: čerpat z čeho novou síluaus etw. neue Kraft schöpfen

chabý: chabé sílymatte Kräfte

motorický: motorická sílamotorische Kraft

nabrat: nabrat sílydie Kräfte sammeln

napnout: napnout sílydie Kräfte aufbieten

nový: načerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

paže: mít sílu v pažíchKraft in den Armen haben

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

přitažlivý: přitažlivá síladie magnetische Kraft/Anziehungskraft

roztříštit: roztříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

tříštit: tříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vypětí: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

zkoncentrovat: zkoncentrovat veškeré síly na coalle Kräfte auf etw. konzentrieren

zmobilizovat: zmobilizovat všechny své sílyalle seine Kräfte mobilmachen

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

síla: být při sílebei Kräften sein

síla: snažit se ze všech silsich mit allen Kräften bemühen