Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) nach, anpoznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennentřídit zboží podle čehoWare nach etw. sortieren
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) nachpojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) nach, gemäßpodle mého názorumeiner Meinung nach

Vyskytuje se v

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

abeceda: seřadit co podle abecedyetw. nach dem Alphabet ordnen

abeceda: vyvolávat koho podle abecedyj-n alphabetisch aufrufen

hodnost: podle hodnostínach den Chargen

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

libost: podle libostinach Herzenslust

móda: oblékat se podle poslední módysich nach der letzten Mode kleiden

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

pravítko: linkovat podle pravítkanach dem Lineal linieren

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

recept: vařit podle receptunach einem Rezept kochen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřídit: roztřídit zásilky podle hmotnostidie Sendungen nach dem Gewicht sortieren

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

seřadit: seřadit podle velikostinach der Größe ordnen

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

srovnat: srovnat lístky podle abecedydie Zettel nach dem Alphabet ordnen

střih: ušít podle střihunach dem Schnittmuster nähen

velikost: seřadit koho/co podle velikostij-n/etw. nach der Größe ordnen

výkaz: stat. podle statistického výkazunach Ausweis der Statistik

vzhled: posuzovat koho podle vzhleduj-n dem Aussehen nach beurteilen

vzor: vyplnit formulář podle vzorudas Formular nach dem Muster ausfüllen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

zdání: podle všeho zdáníallem Anschein nach