Hlavní obsah

řídit se

Nedokonavé sloveso

  1. (dodržovat) sich richtenřídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten
  2. (být veden) befolgenŘiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

Vyskytuje se v

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.