Hlavní obsah

předpis

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ustanovení) die Vorschrift, die Verordnungřídit se předpisyVorschriften befolgendopravní předpisydie Verkehrsregelnpráv. právní předpisdie Rechtsvorschrift
  2. (způsob jednání, norma) die Regel, die Normchovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmenspolečenské předpisydie Gesellschaftsregeln
  3. (návod) die Verschreibung, das Rezept, die Verordnungjen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnungkuchařský předpisdas Kochrezept

Vyskytuje se v

kuchařský: die Kochrezeptekuchařské předpisy

normativní: die Normativbestimmungnormativní předpis

skartovací: die Vernichtungsvorschriftenskartovací předpisy

držet se: sich an die Vorschriften haltendržet se předpisů

kantonální: kantonale Vorschriftenkantonální předpisy

spoutat: j-n durch Vorschriften beengenspoutat koho předpisy

zatímní: Es gelten vorläufige Vorschriften.Platí zatímní předpisy.

znát: Vorschriften kennenznát předpisy

zpřísnit: die Vorschriften verschärfenzpřísnit předpisy

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

vorschriftswidrig: vorschriftswidrig parkenparkovat proti předpisům

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

předpis: die Verkehrsregelndopravní předpisy