Hlavní obsah

nařízení

Vyskytuje se v

karanténa: nařídit komu karanténuj-m Quarantäne anordnen

nařídit: nařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

vztahovat se: Nařízení se vztahuje na všechny.Die Verordnung erstreckt sich auf alle.

anordnen: Lékař striktně nařídil klid na lůžku.Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.

stellen: nařídit hodinyeine Uhr stellen

verfügen: nařídit uzavření lokáludie Schließung eines Lokals verfügen