Hlavní obsah

nařídit

Dokonavé sloveso

  • (budík ap.) (ein)stellennařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

Vyskytuje se v

karanténa: nařídit komu karanténuj-m Quarantäne anordnen

nařídit: nařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

anordnen: Lékař striktně nařídil klid na lůžku.Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.

stellen: nařídit hodinyeine Uhr stellen

verfügen: nařídit uzavření lokáludie Schließung eines Lokals verfügen