Hlavní obsah

einstellen

Sloveso

  1. postavit, zařadit, srovnat knihy do skříňky ap.
  2. odstavit, odložit, odklidit harampádí do sklepa ap.
  3. zaměstn(áv)at dělníky ap.j-n als Aushilfe einstellenzaměstnat koho na výpomoc
  4. etw. Akk irgendwie, auf etw. Akk nastavit co jak, na co rádio hlasitě ap.ein Fernglas scharf einstellenzaostřit dalekohled
  5. justovat dalekohled, váhu ap.
  6. etw. Akk přest(áv)at s čím s kouřením ap., přerušit, (po)zastavit co výrobu, pátrací akci ap.
  7. sich einstellen dostavit se včas, přesně ap.Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.
  8. sich einstellen vyskytnout se, objevit se, nastat, dostavit se následky, komplikace ap.Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.Druhého dne se dostavila horečka.
  9. sich einstellen připravit se na změnu ap.
  10. sich einstellen auf j-n přizpůsobit se komu

Vyskytuje se v

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

Hilfe: eine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou