Hlavní obsah

Einstellung

Vyskytuje se v

postoj: mít kladný postoj k čemueine positive Einstellung zu etw. haben

přístup: mít profesionální přístupeine professionelle Einstellung haben