Hlavní obsah

Einstellung

Vyskytuje se v

postoj: eine positive Einstellung zu etw. habenmít kladný postoj k čemu

přístup: eine professionelle Einstellung habenmít profesionální přístup

Einstellung: Einstellung eines Fernglasesnastavení dalekohledu