Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

místo: Přijměte místo.Nehmen Sie Platz.

praxe: přijmout koho na praxij-n für ein Praktikum aufnehmen

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

člen: přijmout koho za členaj-n als Mitglied aufnehmen

chladný: chladné přijetíkalter Empfang

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

nabídka: přijmout nabídku kohoj-s Angebot annehmen

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

novela: přijmout novelu zákonaeine Gesetzesnovelle aufnehmen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

podmínečně: podmínečně přijmout koho/coj-n/etw. bedingungsweise annehmen

pohostinně: pohostinně přijmout kohoj-n gastfreundlich empfangen

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

předsednictví: přijmout předsednictvíden Vorsitz annehmen

přijet: přijet do Vídněnach Wien kommen/in Wien ankommen

přijet: přijet na kolemit dem Fahrrad kommen

přijet: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug kam mit Verspätung an.

přijmout: přijmout nabídkudas Angebot annehmen

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

přijmout: přijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen

přijmout: fin. přijmout úvěrKredit aufnehmen

přijmout: přijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen

přijmout: přijmout vrátnéhoden Pförtner einstellen

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

uchazeč: odmítnout/přijmout uchazečeden Bewerber abweisen/annehmen

únor: Přijede v únoru.Er kommt im Februar.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

zaměstnání: žádost o (přijetí do) zaměstnánídie (Stellen)Bewerbung

zdráhat se: Zdráhal se přijmout dar.Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen