Hlavní obsah

souhlas

Vyskytuje se v

dát: dát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung geben

mlčenlivě: mlčenlivě souhlasit s kým/čímj-m/etw. stumm zustimmen

mlčenlivý: udělit mlčenlivý souhlas komu s čímj-m eine wortkarge Zustimmung zu etw. geben

nadšeně: nadšeně souhlasit s kým/čímbegeistert mit j-m/etw. übereinstimmen

nadšený: nadšený obdiv/souhlasbegeisterte Bewunderung/Bejahung

nesouhlas: nesouhlas v názorechdie Unstimmigkeit in den Meinungen

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

princip: V principu souhlasím.Im Prinzip bin ich einverstanden.

souhlasit: bez váhání souhlasit s kýmj-m unbedenklich zustimmen

souhlasit: To souhlasí.Das stimmt.

úplně: Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.

získat: získat čí souhlasj-s Zustimmung gewinnen

bedingungslos: j-m bedingungslose Zustimmung gebens kým naprosto souhlasit

Hinsicht: in jeder Hinsicht beistimmensouhlasit v každém směru

liegen: mit j-m im Widerspruch liegenbýt s kým v rozporu, nesouhlasit s kým

unbedenklich: j-m unbedenklich zustimmenbez váhání souhlasit s kým

beipflichten: einem Vorschlag beipflichtensouhlasit s návrhem

beistimmen: einem Antrag beistimmensouhlasit s návrhem

einwilligen: in die Scheidung einwilligensouhlasit s rozvodem

erklären: sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlas

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

Opposition: jede Opposition unterdrückenpotlačit každý nesouhlas

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

stimmen: Die Adresse stimmt nicht mehr.Adresa už nesouhlasí.

stimmen: Die Rechnung stimmt nicht.Účet nesouhlasí.

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

vorbehaltlich: vorbehaltlich der Zustimmung des Chefs...s podmínkou souhlasu šéfa...