Hlavní obsah

přijet

Vyskytuje se v

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nástupiště: Vlak přijede k 5. nástupišti.Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

únor: Přijede v únoru.Er kommt im Februar.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

anfahren: přijet do MnichovaMünchen anfahren

laut: přijet podle jízdního řádulaut Fahrplan kommen

erst: Vlak přijede až později.Der Zug kommt erst später an.

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

Gleis: Vlak přijede na druhou kolej.Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

ohnehin: Ten vlak přijede stejně pozdě.Der Zug kommt ohnehin zu spät.

sie: Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.

welcher, welche, welches: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

přijet: přijet do Vídněnach Wien kommen/in Wien ankommen