Hlavní obsah

Gleis

Das, podstatné jméno~es, ~e

  • kolej, kolejová traťÜberschreiten der Gleise verboten!Přecházení kolejí zakázáno!Der Zug läuft auf Gleis zwei ein.Vlak přijede na druhou kolej.

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. j-n/etw. auf ein totes Gleis schieben odsunout koho/co na vedlejší kolej
  2. aus dem Gleis kommen/geraten vyjít ze zajetých kolejí
  3. etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringen vrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Vyskytuje se v

einfahren: Vlak přijíždí na 3. kolej.Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.

wegtreten: Prosím, uvolněte kolej!Bitte, vom Gleis wegtreten!

slepý: slepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleis

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

Gleis: Přecházení kolejí zakázáno!Überschreiten der Gleise verboten!